*Vecičky sú predávané aj mimo eshop, môže sa stať, že kúsok, o ktorý ste mali záujem, už nebude k dispozícií * Doprava zadarmo od sumy 55€ pri hmotnosti zásielky do 10kg - platí len pre SR a ČR

Spracovanie Vašich osobných údajov

 Vaše osobné údaje v objednávkovom formulári alebo pri registrácií do eshopu alebo v kontaktnom formulári využívame výlučne na to, aby sa Vami uhradený tovar dostal na udanú adresu a na spracovanie účtovných dokladov firmy prevádzkujúcej tento eshop.

NEposielame nijaké obchodné správy, newslettery, informácie o novinkách, informačné buletiny, neorganizujeme súťaže a podobne.

NIE sme registrovaný vo vyhľadávačoch tovarov.

NIE sme na sociálnych sieťach.

  

Spracovanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 zo dňa 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ("GDPR")

 

Zásady a pracovanie osobných údajov, GDPR
Sme spoločnosť, ktorá prevádzkuje tento eshop na webovej stránke www.totogaraz.sk
Naše údaje KARFY s.r.o.; Diel 183/7; Hôrky; 01004; Slovenská republika,
                 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: sro; vložka číslo: 66380/L
                 IČO: 50503405
                 DIČ: 2120350529
                 IČ DPH: SK2120350529
                 prevádzka: Diel 183/7; Hôrky; 01004; Slovenská republika
                 tel.: +421 903 116 916
                 mail: karfyservice@gmail.com
 
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
                       Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj 
                       Predmestská 71; P.O.BOX B-89, Žilina 1, 011 78; Slovenská republika
                       Odbor výkonu dozoru
                       tel.: +421 41 763 21 30; +421 41 724 58 68
                        www.soi.sk
 
Spracovanie osobných údajov v prípade nákupu:
Ak u nás nakúpite, budeme pracovať s údajmi, ktoré zadáte v objednávkovom formulári. Ide najmä o fakturačné a dodacie údaje.
V prípade fyzickej osoby ide o mailovú adresu, meno, priezvisko, kompletnú adresu - ulica, popisné číslo, mesto, PSČ, krajina, aktuálne telefónne číslo. Ak je doručovacia adresa odlišná od tej fakturačnej, aj kompletnú doručovaciu adresu - ulica, číslo popisné, mesto, PSČ, krajina.
V prípade právnickej osoby ešte údaje IČO, DIČ, IČ DPH - ak je firma plátca DPH.
Osobné údaje potrebujeme spracovať, aby sme mohli naplniť kúpno-predajnú zmluvu (Vašu objednávku) a fyzicky dodať Vám objednaný tovar.  Prostredníctvom Vašich kontaktných údajov budeme s Vami komunikovať o stave Vašej objednávky, budeme odpovedať na Vaše prípadné dotazy a v prípade reklamácie budeme túto riešiť.
Vaše osobné údaje budeme taktiež spracovávať pre potreby daňových a účtovných povinností, ktoré nám vyplývajú z príslušných zákonov, prípadne na vybavenie Vašej reklamácie.
Vaše osobné údaje budeme spracovávať počas plnenia našej služby - počas vybavenia Vašej objednávky a následne 10 rokov od posledného poskytnutia takejto služby alebo dodania tovaru alebo vybavenia podaj reklamácie. Následne budú vymazané.
 
Spracovanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára:
V prípade použitia kontaktného formulára budeme pracovať s údajmi, ktoré nám poskytnete hlavne prostredníctvom tohoto formulára , môže sa jednať o  mailovú adresu , meno, telefonický kontakt, informácia o tovare, o ktorý má zákazník záujem.
Prostredníctvom týchto údajov Vás budeme kontaktovať, aby sme sa dohodli na ďalšom postupe.
Ak nenadviažeme ďalšiu spoluprácu , Vaše údaje budeme spracovávať najviac  1 rok od posledného kontaktu. Následne budú tieto informácie vymazané.
 
Neposielame žiadne newslettery, obchodné správy, informácie o novinkách, informačné buletiny, neorganizujeme súťaže a podobne.
 
Kto ďalší sa k Vašim osobným údajom ešte dostane a prečo:
Pracujú pre nás však niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré majú prístup k údajom, pretože nám pomáhajú prevádzkovať náš eshop. Sú to:
* Shoptet - prevádzkovateľ eshopovej platformy ( spoločnosť Shoptet a.s., Dvorěckého 628/8 Břevnov, Praha, 16900, Česká republika
* Slovenská sporiteľna a.s. - spoločnosť podieľajúca sa na spracovaní platieb
ComGate Payments, a.s.  - spoločnosť , ktorá prevádzkuje platobnú bránu   ( Gočárova třída  1754/48b, Hradec Králové, Česká republika; mail: platby-podpora@comgate.cz; tel: +420 228 224 267 )
Pri použití platobnej metódy - online úhrada s využitím platobnej karty - dochádza na strane vydavateľa platobnej karty k viacnásobnému, tzv. silnému overeniu klienta. Aby nákupný proces bez prerušenia, kartové spoločnosti vyžadujú predávanie nasledovných údajov, pri každej platbe kartou - meno, mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, dodacia adresa..Tieto údaje sú ukladané iba u vydavateľa platobnej karty a to z titulu oprávneného záujmu obchodníka na spracovanie transakcie.
prepravné spoločnosti: Slovenská pošta a.s.; Packeta ( bývalá Zásielkovňa)
* firma, ktorá spracuváva naše účtovníctvo
 
 
Osobné údaje spracúvame len v rámci EÚ.
Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na emailovej adrese:  karfyservice@gmail.com
Nariadenie GDPR Vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť od nás informácie, aké Vaše osobné údaje spracúvavame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracúvania , môžete požadovať kópiu spracuvávanych osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.
Ak si myslíte, že s Vašimi osobnými údajmi nezaobchádzame správne, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
Tieto zásady sú účinné od: 30. december 2020
 
 úprava: 16.02.2023