*Vecičky sú predávané aj mimo eshop, môže sa stať, že kúsok, o ktorý ste mali záujem, už nebude k dispozícií * Doprava zadarmo od sumy 99€ pri hmotnosti zásielky do 10kg - platí len pre SR a ČR

GDPR

GDPR - Ochrana Vašich osobných údajov na odkaze nižšie...

  Ich prívetivejšiu verziu nájdete v článku nižšie   

 

Spracovanie Vašich osobných údajov

 Vaše osobné údaje v objednávkovom formulári alebo pri registrácií do eshopu alebo v kontaktnom formulári využívame výlučne na to, aby sa Vami uhradený tovar dostal na udanú adresu a na spracovanie účtovných dokladov firmy prevádzkujúcej tento eshop.
NEposielame nijaké obchodné správy, newslettery, informácie o novinkách, informačné buletiny, neorganizujeme súťaže a podobne.
NIE sme registrovaný vo vyhľadávačoch tovarov a na zľavových portáloch.
NIE sme na sociálnych sieťach.

  

Spracovanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 zo dňa 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ("GDPR")

 

Zásady a pracovanie osobných údajov, GDPR
Sme spoločnosť, ktorá prevádzkuje tento eshop na webovej stránke www.totogaraz.sk
Naše údaje KARFY s.r.o.; Diel 183/7; Hôrky; 01004; Slovenská republika,
                 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: sro; vložka číslo: 66380/L
                 IČO: 50503405
                 DIČ: 2120350529
                 IČ DPH: SK2120350529
                 prevádzka: Diel 183/7; Hôrky; 01004; Slovenská republika
                 tel.: +421 903 116 916
                 mail: karfyservice@gmail.com
 
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
                       Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj 
                       Predmestská 71; P.O.BOX B-89, Žilina 1, 011 78; Slovenská republika
                       Odbor výkonu dozoru
                       tel.: +421 41 763 21 30; +421 41 724 58 68
                        www.soi.sk
 
Spracovanie osobných údajov v prípade nákupu:
Ak u nás nakúpite, budeme pracovať s údajmi, ktoré zadáte v objednávkovom formulári. Ide najmä o fakturačné a dodacie údaje.
V prípade fyzickej osoby ide o mailovú adresu, meno, priezvisko, kompletnú adresu - ulica, popisné číslo, mesto, PSČ, krajina, aktuálne telefónne číslo. Ak je doručovacia adresa odlišná od tej fakturačnej, aj kompletnú doručovaciu adresu - ulica, číslo popisné, mesto, PSČ, krajina.
V prípade právnickej osoby ešte údaje IČO, DIČ, IČ DPH - ak je firma plátca DPH.
Osobné údaje potrebujeme spracovať, aby sme mohli naplniť kúpno-predajnú zmluvu (Vašu objednávku) a fyzicky dodať Vám objednaný tovar.  Prostredníctvom Vašich kontaktných údajov budeme s Vami komunikovať o stave Vašej objednávky, budeme odpovedať na Vaše prípadné dotazy a v prípade reklamácie budeme túto riešiť.
Vaše osobné údaje budeme taktiež spracovávať pre potreby daňových a účtovných povinností, ktoré nám vyplývajú z príslušných zákonov, prípadne na vybavenie Vašej reklamácie.
Vaše osobné údaje budeme spracovávať počas plnenia našej služby - počas vybavenia Vašej objednávky a následne 10 rokov od posledného poskytnutia takejto služby alebo dodania tovaru alebo vybavenia podaj reklamácie. Následne budú vymazané.
 
Spracovanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára:
V prípade použitia kontaktného formulára budeme pracovať s údajmi, ktoré nám poskytnete hlavne prostredníctvom tohoto formulára , môže sa jednať o  mailovú adresu , meno, telefonický kontakt, informácia o tovare, o ktorý má zákazník záujem.
Prostredníctvom týchto údajov Vás budeme kontaktovať, aby sme sa dohodli na ďalšom postupe.
Ak nenadviažeme ďalšiu spoluprácu , Vaše údaje budeme spracovávať najviac  1 rok od posledného kontaktu. Následne budú tieto informácie vymazané.
 
Neposielame žiadne newslettery, obchodné správy, informácie o novinkách, informačné buletiny, neorganizujeme súťaže a podobne.
 
Kto ďalší sa k Vašim osobným údajom ešte dostane a prečo:
Pracujú pre nás však niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré majú prístup k údajom, pretože nám pomáhajú prevádzkovať náš eshop. Sú to:
* Shoptet - prevádzkovateľ eshopovej platformy ( spoločnosť Shoptet a.s., Dvorěckého 628/8 Břevnov, Praha, 16900, Česká republika
* Slovenská sporiteľna a.s. - spoločnosť podieľajúca sa na spracovaní platieb
ComGate Payments, a.s.  - spoločnosť , ktorá prevádzkuje platobnú bránu   ( Gočárova třída  1754/48b, Hradec Králové, Česká republika; mail: platby-podpora@comgate.cz; tel: +420 228 224 267 )
Pri použití platobnej metódy - online platba platobnou kartou alebo bankovým prevodom od spoločnosti ComGate payments, a.s. Tento poskytovateľ služby je licencovaná platobná inštitúcia pod dohľadom českej národnej banky. Platby prebiehajúce cez platobnú bránu sú plne zabezpečené a všetky informácie sú šifrované. ďalšie informácie a kontakty: https://www.comgate.sk/sk
prepravné spoločnosti: Slovenská pošta a.s.; Packeta ( bývalá Zásielkovňa)
* firma, ktorá spracuváva naše účtovníctvo
 
 
Osobné údaje spracúvame len v rámci EÚ.
Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na emailovej adrese:  karfyservice@gmail.com
Nariadenie GDPR Vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť od nás informácie, aké Vaše osobné údaje spracúvavame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracúvania , môžete požadovať kópiu spracuvávanych osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.
Ak si myslíte, že s Vašimi osobnými údajmi nezaobchádzame správne, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
Tieto zásady sú účinné od: 30. december 2020
 
 úprava: 16.02.2023